Żywopłoty (cięte lub nie) mogą być tworzone z wielu roślin iglastych. Cięcia wymagają odmiany o luźnym pokroju np.: żywotnik zachodni (Th. occidentalis) i jej odmiana Brabant, choina kanadyjska (Tsuga canadensis), cis pospolity (Taxus baccata). Mogą, ale nie muszą być cięte gatunki i odmiany o zwartym sztywnym wzroście np.: cis pośredni (T. media) odm. Hillii i żywotnik zachodni (Th. occidentalis) odm.: Smaragd, Wagneri, Holmstrup.

Istnieje szereg gatunków i odmian uniwersalnych, nadających się zarówno do sadzenie pojedynczo jak i grupowo oraz do formowania np.: cis pospolity (T. baccata), choina (Tsuga) i modrzew (Larix).

Materiał roślinny warto nabywać w renomowanych szkółkach, gdyż wzrost posadzonych roślin w dużym stopniu zależy od ich jakości. Sprzedawane rośliny powinny mieć bogaty system korzeniowy, co uzyskuje się przez częste przesadzanie w szkółce. Korzenie roślin w pojemnikach powinny tworzyć delikatny splot w zetknięciu ze ścianami pojemnika.

Sadzenie,. - Przed sadzeniem nie należy dodawać żadnych nawozów mineralnych. Do dołka, do którego sadzimy rośliny, wskazane jest dodanie torfu, próchnicznej ziemi ogrodowej lub kompostu.
Zaraz po posadzeniu rośliny trzeba bardzo obficie podlać i przez następne dwa tygodnie nie podlewać, a jedynie zraszać.
Dobrze jest wyściółkować gleby dookoła posadzonej rośliny (najlepiej kompostowaną korą iglastych). Ściółka zapobiega wzrostowi chwastów, zachowuje wilgotność i strukturę gleby.

Cięcie iglaste dobrze znoszą, ,jednak przy odmianach pokrojowych nie jest ono potrzebne. Żywopłoty tniemy w zasadzie wiosną, przed ruszeniem wegetacji (III-IV), skracając o 50-70% zeszłoroczne przyrosty. Przy niektórych odmianach pożądane jest powtórne cięcie latem (VII) np. modrzewi, żywotnika zachodniego odm. Brabant. Przed zimą nie powinno się przycinać iglastych, podobnie jak innych roślin.

Podlewanie jest ważnym elementem pielęgnacji. Poza okresem bezpośrednio po posadzeniu obowiązuje zasada podlewać rzadko a mocno. Szczególnie ważne jest silne podlanie i dobre nasycenie roślin wodą przed zimą (X pocz. XI), co wpływa korzystnie na zimowanie. Zwłaszcza jeśli jesienią opadów jest mało lub rośliny rosną na suchych glebach.

Szkodniki i choroby mogą sprawiać sporo kłopotów. Dlatego każde odchylenie od normy we wzroście, kolorze igieł, czy objawy deformacji są sygnałem do wnikliwej kontroli roślin. Istotne jest możliwie jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby czy szkodnika, gdyż wtedy walka jest skuteczniejsza. Przy wątpliwościach najlepiej sięgnąć do prasy czy literatury fachowej lub poradzić się w punktach sprzedaży roślin.

Zapisz

Zapisz